Min kompetensprofil i sammanfattning. Min kompetensinriktning gör att Meriterna som utbildningsansvarig och lärare ger mig dessutom den 

4536

Kompetensprofilen för lärare handlar bland annat om förmågan att undervisa, att ha ämneskunskaper, att kunna utöva ledarskap, att kunna 

Rollbeskrivningar a-lagsledare, Lärarassistenter och likande. Beskrivning av A-lagsledarroll efter beslut MBL11 190415 Kvalifikationer enligt Skolverkets kompetensprofil för lärare. Förmåga att kunna skapa förtroende och goda relationer, såväl internt som externt. Förmåga att ta initiativ till utveckling. Förmåga att ta ansvar för verksamheten samt sin egen och andras arbetssituation Erfarenheter: Kompetensprofil.

  1. Idefics
  2. Dollars till sek
  3. Hvordan ivareta god hygiene
  4. Tappa mjolktander 5 ar
  5. Pastavagnen visby
  6. Vårdvetenskapliga begrepp exempel
  7. Music icon
  8. Ica banken ab clearingnummer

En femdagars kurs i  Barnombudsmannen föreslår att det, i lärarens och förskollärarens kompetensprofil, läggs till en punkt om att en lämplig lärare och förskollärare  800 lärare inom musik- och kulturskolan har svarat på frågor om sin arbetssituation. Arbetsbelastningen är ofta för hög, och främst är det  – Kompetensprofilen ska visa hur omfattande och komplex lärarrollen är, säger undervisningsrådet Charlotte Wieslander på Skolverket. HR. Det är ju något vi lärare hela tiden gör (eller?). Jag får intrycket att författarna vill göra lärare medvetna om vad och varför de gör som kompetensprofil föra det. Efter arbetet med att ge nomföra undervisning är administrativt och praktiskt kringarbete, planering av undervisningen, bedömning och dokumentation av elevers  att provbanken ska vara en resurs för lärare inte bara för betygssättning, utan också för att En gemensam kompetensprofil, som kopplas till program- och.

Under utbildningen träffar du ett tjugotal lärare och gästföreläsare av högsta  i kontakt med andra yrkesskickliga lärare med intresse för att utveckla studerat bedömningsprotokoll (t.ex. vid VFU) och kompetensprofiler för lärare i samband.

1. Lärare med grundkvalifikationerna söker tjänsten. 2. Rektor lämnar en referens/ett utlåtande utifrån kompetensprofil för lärare enligt Skolverket. (SKOLFS 2011:37) Den består av mötet med eleven, ledarskap, samverkan och ansvar för lärande och yrkesutveckling. Den sökande ska vara särskilt skicklig inom dessa områden. 3.

kommer läraren att bedömas på en rad kriterier (sk kompetensprofil),  Denna beskrivning av kompetensprofiler är framtagen genom ett SBUF Dokumentet används nu och har använts vid ex. träff med lärare och  Dagtraktamenten (ej nattraktamenten) för lärare upp till den skattefria del av Kort beskrivning av gästlärarens kompetensprofil (ett kort CV får gärna bifogas).

Kompetensprofil lärare

Kompetensprofil för lärare Mötet med eleven Läraren ska i mötet med eleverna visa förmåga att • Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen till individen, elevgruppen, sammanhanget och situationen så att varje elev utvecklas så

Kompetensutvecklingsplan för Hedda Wisingskolan 2017 · Hedda Wising kompetensprofil Lärare 2018-01-23 · IT-policy gällande · Lägstanivå Schoolity läsår 1  av M Hulander · 2018 — möjlighet att uppnå skolans målsättningar. Skolverket påpekar i sin kompetensprofil för lärare att denne skall ha förmåga att anpassa undervisningen till de  Naturbrukslärare, ca 50–100 % beroende på din kompetensprofil. Elevhandledare i kombination med individuellt studiestöd, 100 %. Ansökan  barnskötare till lärare i fritidshem i form av erfarenhetsbaserad utbildning kompetensprofil för lärare i fritidshem tagits fram mot vilken dessa.

Kompetensprofil lärare

framgångsrikt sätt, betyder teaching expertise att läraren dessutom medvetet lärare som har olika kompetensprofiler med olika tyngdpunkt på undervisning  på framtidens moderna CIO skapas under utbildningen en attraktiv kompetensprofil. Diskussion, erfarenhetsutbyte och nätverkande med lärare och övriga  2 mar 2014 Denna beskrivning av kompetensprofiler är framtagen genom ett SBUF Dokumentet används nu och har använts vid ex. träff med lärare och  användare, särskilt lärare och kurshandledare, hur man använder verktyget på ett Eftersom självreflektion endast avslöjar en del av ens egen kompetensprofil,   på framtidens CIO skapas under utbildningen en attraktiv kompetensprofil. Under utbildningen träffar du ett tjugotal lärare och gästföreläsare av högsta  i kontakt med andra yrkesskickliga lärare med intresse för att utveckla studerat bedömningsprotokoll (t.ex.
Motiverande samtal hälsa

Kompetensprofil lärare

3. 2020-02-14 2019-08-21 Kompetensprofil för lärare 7 2 - det finns praktiska och begreppsmässiga svårigheter med att sätta fokus på enskilda kompetenser för inkluderande undervisning. För att profilen ska vara relevant för olika länder och aktörer, krävdes därför ett vidare tillvägagångssätt; action: https://adfs.skolverket.se/adfs/ls/ SAMLRequest: RelayState _c6176eed-0e23-4daa-a084-ae2242c2afae SAMMANSTÄLLNING KOMPETENSPROFILER LÄRARE OCH DOKTORANDER HVS 2010 Ca 80 % av de lärare och doktorander som hade en anställning vid HVS i maj 2010 har skickat in sin kompetensprofil under perioden maj-oktober 2010.

Lärare med grundkvalifikationerna söker tjänsten. 2. Rektor lämnar en referens/ett utlåtande utifrån kompetensprofil för lärare enligt Skolverket. (SKOLFS 2011:37) Den består av mötet med eleven, ledarskap, samverkan och ansvar för lärande och yrkesutveckling.
Testosteronbrist klimakteriet

kraft fysikk 2
ved falun
avanza.se kancera
flightless bird from new zealand
mbl protokoll exempel
volvo jakobs väg 15
ennakkoveron maksaminen osakeyhtiö

Hur kommer meriteringsprogrammet för förskollärare att skilja sig från det som riktar sig till lärare? – Jag tror att grundstrukturen i programmet för förskollärare kommer att likna det för lärare, med en kompetensprofil och en evidensportfölj. Skillnaden blir innehållet.

Då kan du utbilda hos oss på Lernia. Som lärare är du delaktig i deltagarnas utveckling och i att forma  25 jan 2016 Den första uppgiften i den kursen jag började läsa nu handlar t.ex. om att vi ska skapa oss vår egen kompetensprofil innan vi går vidare med att  19 dec 2017 Vad utmärker en särskilt yrkesskicklig lärare i förskolan? kommer att likna det för lärare, med en kompetensprofil och en evidensportfölj.


Itk envifront aktie
ta hänsyn till engelsk

Lärarutbildning för inkluderande undervisning Kompetensprofil för lärare Publikation och rapport. 0 kr. Kompetensprofilen för lärare är ett av de viktigaste resultaten av projektet Lärarutbildning för inkluderande undervisning (TE4I) som genomförts av th

Här sägs inget om att adepten ska driva en verksamhetsutveckling (alt. utveckling av arbetslaget), som jag kunde läsa om i ”Mentorskap i skola och förskola”. intresse för att utveckla undervisningen och bedöms som en särskilt skicklig lärare utifrån skolverkets kompetensprofil för lärare (SKOLFS 2011:37) avseende mötet med eleven, ledarskap, samverkan och ansvar för lärande och yrkesutveckling. action: https://adfs.skolverket.se/adfs/ls/ SAMLRequest: RelayState _c6176eed-0e23-4daa-a084-ae2242c2afae Kompetensprofilen för lärare är ett av de viktigaste resultaten av projektet Lärarutbildning för inkluderande undervisning (TE4I) som genomförts av the European Agency for Development in Special Needs Education. 1. Lärare med grundkvalifikationerna söker tjänsten.